Et derivat er et kemisk stof afledt af simplere forbindelser og som oftest dannet i et trin. Således er ethylacetat et derivat af såvel ætanol som af eddikesyre.