Depossibilitere, (af lat., af de- + possibilis, af posse kunne), gøre umulig.