Demarche, (fr. 'skridt, forholdsregel'), henvendelse fremsat ad diplomatisk vej fra en regering til en anden. Indholdet, der oftest er insisterende, kan variere fra forespørgsel, henstilling og anmodning til indsigelse, advarsel eller protest. Formen kan være skriftlig eller mundtlig.