De minimis non curat prætor er et retsprincip om, at dommeren ikke bekymrer sig om uvæsentlige forhold i den anlagte sag.