Datex, telenet til datatransmission. Se også telekommunikation.