Darling, (eng., af dear kær + -ling suffiks, der betegner en person med den egenskab som førsteleddet udtrykker), kæledægge; elskede.