Darcy, (efter den franske vandbygningsingeniør Henri Darcy, 1803-58), geologisk enhed, der angiver et porøst mediums gennemtrængelighed (permeabilitet); 1 darcy=0,9869∙10-12 m2. Enheden benyttes især i olieindustrien ved angivelse af bjerg- og jordarters gennemstrømmelighed for væske eller gas.