Alle bøjningselementer hægtes efter et givet ord i en fast orden. Det indebærer bl.a., at genitivens endelse -s altid placeres sidst. Også en forbindelse af flere ord, der udgør en grammatisk helhed, kan sættes i genitiv, ved at -s føjes til det sidste led, der har genstandsbøjning (gruppegenitiv): kongen af Norges besøg, de delegerede fra afdelingen i Roskildes stemmer; i utvungen tale endog den taske er vist ham der står derhennes o.l.

Et prædikativ til sætningens subjekt (omsagnsled til grundled) står på dansk i akkusativ: jeg er ikke rigtig mig selv / hvis jeg var hende osv.

Som nævnt bestemmer et substantiv køn og tal i et tilknyttet adjektiv. For datids participium anvendt som adjektiv gælder dog, at sprogbrugen i vidt omfang foretrækker intetkøn og ental, fx en stjålet bil frem for en stjålen bil. Det er muligt at opfatte bilen/bilerne er stjålet som udtryk for en hændelse, der har fundet sted ("er blevet stjålet"), til forskel fra bilen er stjålen, bilerne er stjålne, der kan tages som udtryk for en tilstand; men i den almindeligt udbredte sprogbrug rummer den første udtryksmåde begge betydninger.

I en verbalhelhed kan et underordnet adverbium sættes efter kerneleddet og skilles fra det af andre led, fx vi kan ikke holde støjen fra motorvejen ud. Helheden kan også formes som ét ord, en såkaldt ægte sammensætning med foranstillet adled: vi kan ikke udholde støjen fra motorvejen. I mange tilfælde har den ægte sammensætning imidlertid en uegentlig eller overført betydning, fx der er nok opstået tvivl til forskel fra du er nok stået tidligt op.

Sætningsbygning

Sætninger opbygges på to forskellige måder. Den ene er typisk for den selvstændige helsætning (hovedsætning), den anden for den uselvstændige ledsætning (bisætning). Hver struktur defineres ved et vist antal mulige led i en bestemt rækkefølge, fx

Helsætningsskema

forfelt centralfelt slutfelt
desværre havde vi ikke sendt brevet dengang

Centralfelt og slutfelt er fælles om rækkefølgen verbum — genstandsbetegnende ord — adverbium, men de adskiller sig samtidig i alle tre led: Verbet i centralfeltet er finit: havde, verbet i slutfeltet er infinit: sendt; det genstandsbetegnende ord i centralfeltet, pronomenet vi, er sætningens subjekt, det tilsvarende i slutfeltet, substantivet brevet, er dens objekt; adverbiet ikke i centralfeltet bestemmer hele sætningsindholdet og er derfor bundet til det finitte verbum, hvorimod adverbiet dengang i slutfeltet frit kan anbringes i forfeltet: dengang havde vi ikke sendt brevet. Subjekt eller objekt kan også placeres i forfeltet: vi havde ikke sendt brevet dengang / brevet havde vi ikke sendt dengang. I sådanne tilfælde står den ordinære plads i skemaet tom. Desuden kan frie adverbialer flyttes til centralfeltet, fx vi havde dengang desværre ikke sendt brevet. En plads kan således udfyldes med flere repræsentanter for samme ledtype.

Forskellen mellem den selvstændige og den uselvstændige sætnings opbygning fremgår af det udfyldte ledsætningsskema.

Ledsætningsskema

forbinderfelt centralfelt slutfelt
hvis vi ikke havde sendt brevet dengang

Her er alle pladser faste. Det første felt, forbinderfeltet, kan kun indeholde underordnende konjunktioner (bindeord) eller spørgeord som hvorfor, hvad osv., fx hvad de mon havde troet. I centralfeltet er rækkefølgen subjekt — adverbium — finit verbum. Konjunktionerne at og som kan udelades, så forbinderfeltet bliver tomt: man mente, (at) vi ikke havde sendt brevet / det brev, (som) vi faktisk havde sendt.

Forrest i begge sætningsstrukturer kan der sættes konjunktioner, som sideordner med en foregående sætning: men desværre havde vi ikke sendt brevet dengang / og hvis vi ikke havde sendt brevet dengang.

Til disse hovedregler for sætningsbygningen hører nogle få undtagelser: I en helsætning uden infinit verbum sættes et tryksvagt objekt foran adverbiet i centralfeltet, fx så kender jeg hende ikke. I helsætninger med både finit og infinit verbum sættes et negativt led på adverbiets plads i centralfeltet: derfor havde han ingenting mærket; for ledsætninger gælder det også uden infinit verbum: hvis han nu ingenting mærker / hvis han nu ingenting havde mærket.

I alle de førnævnte eksempler består hvert enkelt sætningsled af ét ord. Men et led kan være adskilligt længere. Fx kan desværre udskiftes med det omfangsrige adverbial på grund af uforudsete vanskeligheder, og brevet kan ombyttes med de en uge forinden bestilte brochurer, uden at dette ændrer sætningsskemaet. Et led kan også være formet som en sætning. I den følgende helsætning indgår der tre ledsætninger:

Helsætning med tre ledsætninger

forfelt centralfelt slutfelt
efter at Jens havde stået i kø i flere timer måtte han, da han omsider nåede frem til billetlugen, konstatere, at den sidste plads var solgt

Det er typisk, at en ledsætning er opbygget som en uselvstændig sætning; at-sætninger kan dog få helsætningsform: hun påstod, at hun aldrig havde hørt det før kan omformes til hun påstod, at det havde hun aldrig hørt før; og en spørgende helsætning kan fungere som led i en overordnet helsætning: varer smerten ved, bør De søge læge. Omvendt kan visse sætninger med ledsætningsstruktur fungere selvstændigt, fx at du dog ikke kan tie stille! / gid jeg aldrig havde fået den idé. Grænsen mellem sætninger kan udviskes, ved at et sætningsled, der hører hjemme i en ledsætning, flyttes frem i helsætningens forfelt (sætningsknude): den aftale mener jeg vi kan stole på; i formelt sprog undgår man dog helst at flytte ledsætningens subjekt, især hvis det er et kasusbøjet pronomen, fx ham ved jeg ikke hvor bor.

Læs videre om ordforråd eller læs om dansk generelt.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig