Døde hånd, udtryk, der i middelalderen blev anvendt om jordegods eller anden ejendom, der tilhørte kirken og derfor ikke var frit omsætteligt. Det fandt senere anvendelse på stiftelsers eller andre institutioners ejendom, der på samme måde var underkastet særlige regler, som indskrænkede den frie dispositionsret.