Dæksæd, afgrøde, oftest korn, hvori der er sået en anden planteart, som høstes og anvendes på et senere tidspunkt end selve dæksæden. Se korn og udlæg.