Coulomb er en måleenhed for elektrisk ladning; forkortes C. En coulomb er defineret som den ladning, en strøm på 1 ampere leverer i løbet af 1 sekund, dvs. 1 C = 1 As (amperesekund). Elektronerne, hvis bevægelse udgør strømmen, bærer hver en ladning på 1,602∙10-19 C.