Couleur de chair, (fr., chair kød), kødfarve; kødfarvet.