Connatvand er vand i en aflejrings porer (porevand) indfanget under aflejringen af et sediment.