Con mano sinistra betyder 'med venstre hånd'. Udtrykket bruges inden for musik.