Commercial paper, (eng. 'handelspapir'), CP, inden for økonomi omsættelige, kortfristede gældsbeviser. CP udstedes fortrinsvis af private virksomheder med tilhørende default risiko, men de kan også udstedes af banker.