Colla parte, (it.), inden for musik sammen med hovedstemmen.