Colla destra betyder 'med højre hånd' (inden for musik).