Coccus, (lat., af gr. kokkos kerne, kugleformet frugt), kugleformet bakterie.