Cirkumskriptionsbulle er en pavelig kundgørelse om oprettelse af et bispedømme. Pavens bestemmelse er udstedt i form af en bulle.