En chebec er en hurtig arabisk sejlskibstype anvendt i Middelhavet, især i Barbareskstaterne. De er lange, slanke fiske- og lastfartøjer med to eller tre master med latinersejl, senere dog også med råsejl på den ene mast. De blev også brugt som sørøverskibe i 1600-1700-tallet.