Casus reservati, sager, hvis afgørelse ifølge kanonisk ret er forbeholdt en højere kirkelig myndighed, fx en biskop eller paven. I Danmark kendes betegnelsen især fra middelalderens kompetencestridigheder mellem biskopper og andre gejstlige.