Cash and carry, (eng. '(betal) kontant og bær væk'), begreb, der blev anvendt i debatten om en række amerikanske neutralitetslove i sidste halvdel af 1930'erne. Udtrykket dækkede over den fremgangsmåde for levering af varer fra USA, der bestod i, at krigsførende stater skulle betale kontant og selv afhente de varer, som det var tilladt at sælge til dem. Begrebet er siden blevet brugt generelt inden for engros- og detailhandel.