Cartesiske koordinater, (af Cartesius), d.s.s. retvinklede koordinater. Se koordinatsystem.