Cameronianere, tilhængere af en skotsk, presbyteriansk frikirke. Bevægelsen, der opstod i begyndelsen af 1670'erne under ledelse af præsten Richard Cameron (ca. 1648-80), vendte sig mod statskirkedømmet og den anglikanske bispestruktur og holdt sig til de to covenants fra 1638 og 1643. Cameron blev i 1680 dræbt i kamp mod de kongelige styrker ved Airds Moss i Ayrshire. Efter yderligere forfølgelser blev cameronianerne i 1743 anerkendt af staten. I 1876 sluttede de fleste sig til The Free Church of Scotland.