Brandstud, brandhjælp, hjælp til brandlidte. Ifølge Skånske Lov omkring 1200-t. var den, der ved ildebrand havde lidt skade for seks øre eller mere, berettiget til brandstud hos herredets beboere. Brandstud skulle ydes i enten penge eller korn. En tilsvarende ordning har muligvis været kendt også uden for det skånske retsområde. I middelalderlige gildeskråer (love for gilderne) og i landsbyvedtægter fra middelalderen og senere omtales pligten til at yde hjælp i tilfælde af ildsvåde.