Bopælsprincip, skatteprincip, som indebærer, at en skatteyder er skattepligtig til bopælslandet af indkomst, uanset om den stammer fra udlandet eller hjemlandet. Bopælsprincippet indebærer i modsætning til kildeprincippet såkaldt kapitaleksportneutralitet, dvs. at skattesystemet er neutralt over for, om kapitalanbringelser finder sted i ind- eller udlandet.