Blæstdøgn er et døgn, hvor der ved en given vejrstation forekommer vindhastigheder på 10,8 m/s — svarende til vindstyrke seks på beaufortskalaen — eller derover. Danmark har i gennemsnit 45-55 blæstdøgn om året, flest ved kysterne.