Blåsplint, en blålig, gerne stribeformet misfarvning af splintved. Misfarvningen skyldes blåsplintsvampe, bl.a. arter af Ophiostoma og Ceratocystis, som koloniserer i fugtigt ved. Blåsplint forekommer tidligst og alvorligst på fyr, i mindre grad på gran og ædelgran, sjældnere i løvtræ. Flere blåsplintsvampe overføres på både sundt og svækket nåletræ ved angreb af barkbiller, bl.a. ved angreb af typograf på rødgran. Svampene dør under tørring af tømmer og påvirker i almindelighed ikke veddets styrkeegenskaber.