Biogeografi (Økologiske forhold), I økologisk biogeografi forklares udbredelsesarealer ud fra faktorer som temperatur, luftfugtighed, jordbundsforhold osv. Eksempelvis er mange flagermusarters nordgrænse i Europa bestemt af antallet af årlige frostdage. Mange plantearter findes kun på særlige jordbundstyper. Eksempelvis er knoldet mjødurt en kalkelskende plante, der først i 1969 blev kendt på det kalkfattige Læsø, da man fandt et eksemplar ved en bortkastet mørtelsæk. Oftest er en arts udbredelse ikke begrænset af kun én økologisk faktor, men af flere faktorer i samspil; nordgrænsen kan fx afhænge af sommertemperaturen, mens østgrænsen er bestemt af nedbørsmængden. De såkaldte økogeografiske regler, bl.a. Allens regel, Bergmanns regel og Glogers regel beskriver generelle sammenhænge mellem dyrs kropsbygning og geografisk-økologiske faktorer. De globale diversitetsmønstre, fx at der generelt findes færre arter, jo længere væk man kommer fra ækvator, søges i høj grad også forklaret ved økologiske forhold, se biodiversitet.