Bioenergetik, i psykologisk betydning refererer begrebet til amerikaneren Alexander Lowens bioenergetiske terapi, der går ud på at bearbejde neurotiske kropslige blokeringer med henblik på at frigøre psykisk energi. Alexander Lowen (1910-2008) var elev af Wilhelm Reich.