Bikirer, Polypteridae, familie af "primitive" (tidligt opståede) benfisk, som findes i ferskvand i Afrika. De mange oprindelige anatomiske karakterer isolerer bikirer fra alle andre nulevende fisk, og det er stadig omdiskuteret, hvilke grupper bikirer er nærmest tilknyttet. Bikirer var en dominerende fiskegruppe i Karbon og Perm for ca. 360-245 mio. år siden, men omfatter kun ti nulevende arter. Heraf er de ni egentlige bikirer, samlet i slægten Polypterus, og den sidste, panserålen, Erpetoichthys calabaricus, adskiller sig fra de egentlige bikirer ved den kraftige skælbeklædning og åleformede krop. Bikirer er forsynet med både gæller og lunge, men gællerne er så dårligt udviklede, at fisken vil kvæles, selv i meget iltrigt vand, hvis den forhindres i at snappe luft fra overfladen. Ungerne er forsynet med bladformede, udvendige gæller. Bikirer er rovfisk, der kan blive op til 50 cm. De er populære spisefisk, der ofte steges i deres eget panser, som er dannet af de sammenvoksede skæl.