Biblioskop, (gr. biblio- + -skop), apparat til læsning af mikrofilm; mikrofiche.