Bevisumiddelbarhedsprincippet er et retsprincip om, at parternes beviser skal føres umiddelbart foran dommeren.