Beslutning er en afgørelsesform inden for retsplejen, som navnlig anvendes vedrørende processuelle spørgsmål. Beslutninger skal ikke begrundes, medmindre det udtrykkeligt er bestemt, og de kan omgøres af retten, hvis det findes hensigtsmæssigt. Beslutninger kan ligesom kendelser kæres til en højere retsinstans.