Besigtigelsesforretning, se taksationsproces og åstedsforretning.