Åstedsforretning er en besigtigelse af et sted, hvis faktiske tilstand har betydning for afgørelse af en sag. Den foretages af sagkyndige og upartiske personer, der ofte er udpeget af retten eller en offentlig myndighed.