Taksationsproces, den forvaltningsretlige sagsbehandling, der anvendes i sager om ekspropriation og om tilkendelse af erstatning herfor. En taksationskommission afsiger kendelse om størrelsen af den erstatning eller købesum, det offentlige skal udrede.