Besiddelse, vedvarende rådighed over et formuegode. En række regler knytter retsvirkninger til besiddelse; fx findes der regler om erstatningsansvar for den, der besidder en hund, og regler om, hvornår ejendomsret til et gode overgår fra en person til en anden, se ejendomsretsovergang.