Beruselse, tilstand, der er opstået gennem indtagelse af et eller flere rusmidler, fx alkohol, narkotika eller medicin. Lovovertrædelser begået af personer i en sådan tilstand bedømmes normalt ikke som straffrie eller på anden måde undskyldelige. Dog kan en gerningsmands beruselse bevirke en vildfarelse, som udelukker forsæt. I visse tilfælde kan indtagelse af rusmidler gøre den pågældende sindssyg, evt. forbigående. Der kan da blive tale om straffrihed pga. utilregnelighed, men straf kan dog pålægges, hvis den sindssygelige tilstand er selvforskyldt, dvs. at risikoen ved beruselsen på forhånd var gerningsmanden bekendt. Regler om straf for beruset adfærd, som indebærer fare, findes i Færdselsloven, Straffeloven, Søloven, Sømandsloven, Luftfartsloven, Militær Straffelov og Politivedtægten. Se også patologisk rus.