Bensort, dybsort pigment, som bl.a. anvendes i kunstnerfarver. Bensort eller benkul består ligesom sodsort, lampesort, frankfurtersort, kønrøg, vinsort og trækul mfl. af amorft kulstof, fx aktivt kul. Pigmenterne fremstilles ved ufuldstændig forbrænding af organisk materiale. Bensort tilvirkes ved ophedning og pulverisering af affedtede dyreknogler i en retort med begrænset lufttilgang. Foruden kulstof indeholder det ca. 90 % calciumfosfat, og det er ligesom de øvrige kulstofholdige pigmenter helt lysægte.