Beaticum, (lat., af beatus lykkelig, af beare lyksaliggøre), inden for katolicisme indviet hostie til en døende.