Basis er, i et vektorrum, et system af vektorer med den egenskab, at enhver vektor kan udtrykkes som linearkombination af vektorerne i basis på en entydig måde.