Baltisk betyder ‘som vedrører Baltikum’ eller ‘som vedrører Østersøen’.