Bajada, hældende aflejringsflade ved foden af et bjergområde i et halvtørt eller tørt klima. Fladen er sammensat af store alluvialkegler bestående af sten, grus og sand, som vandstrømme har ført fra bjergene under periodiske regnskyl. De findes bl.a. i det sydvestlige USA samt i det vestlige Kina.