Babelsk betyder ‘som vedrører stor (sproglig) forvirring’.