Ba- er et præfiks i flere bantusprog. Forstavelsen betegner et flertal af personer, jævnfør bantu 'mennesker'. Navn på folkegrupper begynder som regel med ba-, fx bakongo 'kongofolk', men forstavelsen udelades ofte i ordenes europæiske form.