bævere

Nordamerikansk bæver (Castor canadensis).

.

bæver og dæmning Bæverdæmning. Bævere har bygges en dæmning så der er opstået en lille sø med meget sumpede omgivelser.

.

Bæver.

.

Artikelstart

Bævere, Castoridae, familie af gnavere med to arter, europæisk bæver, Castor fiber, og nordamerikansk bæver, C. canadensis. De er de to kontinenters største gnavere med en vægt på 16-25 kg og en kropslængde på 75-85 cm; den amerikanske bæver er størst. Den kraftige, fladtrykte, nøgne hale er 30-40 cm lang.

Bæveren er helt tilpasset til et liv i søer og vandløb: bagpoterne har svømmehud, øjnene er små og sidder højt på hovedet, og når bæveren dykker, kan den lukke næsebor og ydre ører. Den næstinderste bagklo er dobbelt og fungerer som en særlig pudseklo. Som noget specielt for gnavere udmunder urinveje, kønsorganer og tarm i en fælles indposning, hvor også et par kirtler afsætter et sekret, der bruges som kommunikationsmiddel. Et andet markeringsorgan er bævergejlpungene, et par blindsække, der også udmunder i indposningen. De opsamler urin, der koncentreres til et gulligt, stærkt lugtende sekret, som afsættes på genstande i omgivelserne. Bævergejl var tidligere eftertragtet, da det anvendtes i folkemedicinen.

Bæveren lever ved vandløb og søer i skove. Den lever først og fremmest af bark, skud og blade af især el, pil, røn og birk. Om foråret og sommeren æder den også vandplanter og andre urter. Bæveren er en økologisk entreprenør, der forandrer sine omgivelser meget. I vandløb og grøfter bygger den dæmninger af afbidte grene og stammer, der tætnes med dynd, som føres med vandstrømmen. Det betyder, at vandløbsomgivelserne oversvømmes, og vandløbet kommer til at rumme mange småsøer og får sumpede omgivelser. Ved bredden bygger den sit bo, en bæverhytte. Boet har indgang under vandet, så ræve og andre rovdyr ikke kan komme ind. Store træer fældes ved, at bæveren gnaver hele vejen rundt om stammen. Grene og dele af stammer transporteres normalt i vandet, evt. via gravede kanaler, men kan dog også hales af sted på land. Om efteråret samler bæveren forråd af grene og stammedele under vandet; det suppleres med frisk materiale, hvis vinteren ikke er for hård. Bæveren er overvejende aktiv i de mørke timer.

Bæveren er monogam og lever i familiegrupper, hvor forældrene holder sammen i årevis. Parringen foregår om vinteren, og efter 15 uger fødes 1-3 veludviklede unger, der bliver i boet et par måneder. De er kønsmodne som toårige og forlader da familiegruppen. Bæveren er normalt tavs og svømmer stilfærdigt. Hvis den foruroliges, kan den slå kraftigt i vandet med halen.

Bævere var tidligere vidt udbredt i Nordamerika og Europa, men blev — især pga. det værdifulde skind — næsten udryddet i Europa fra 1500 til 1900; i Finland i 1868, i Sverige 1871. En lille bestand overlevede i Norge, og den danner grundlag for den nordiske bestand med tilskud af nordamerikanske bævere i Finland. Der findes gode bestande ved Rhône og Elben. Bæveren reguleres nu atter ved jagt.

I Danmark forsvandt bæveren i bronzealderen, men som led i et forsøg med udsætning af et større pattedyr i den danske natur blev der i 1999 udsat 18 bævere i Flynder Å i Klosterhede Plantage. Dyrene var indfanget ved Elben, og bestanden er i dag (2015) oppe på ca. 213 og er spredt overalt i Klosterheden og endog til vandløb uden for Flynder Å. Udsætningsforsøget følges nøje; det er bl.a. et af projektets formål at følge dyrenes videre spredning samt deres indflydelse på den øvrige natur, fx deres opdæmningers effekt på plantelivet, fiskelivet og vandføringen i åerne. 2009-11 blev der i Nordsjælland udsat 24 bævere; denne bestand vurderes nu at omfatte ca. 27 bævere (2015).

Garvede skind fra vilde bævere, som er fanget i Nordamerika og Rusland, anvendes til pelskåber og pelshuer.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig