Azoturi, (fr. azot- + gr. -uri), abnormt forøget udskillelse af kvælstof i urinen.