Autosom er et kromosom, der ikke er et kønskromosom. Mennesket har to kønskromosomer og 22 autosomer, der forekommer i par; navnet hentyder til det ens udseende af de to autosomer i et par. Et gen på et autosom siges at nedarves autosomalt; det optræder lige hyppigt hos begge køn blandt afkommet.