Autofagi, proces, ved hvilken en celle afgrænser nogle af sine egne bestanddele i en vakuole (autophagosom) og nedbryder dem ved hjælp af fordøjelsesenzymer fra lysosomerne. Autofagi er et normalt led i cellens omsætning af sine organeller og er særligt fremtrædende ved omstilling af cellen til andre funktioner og under reparation af cellebeskadigelser.